ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI KONIECZNYCH Z MATEMATYKI UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ.

I. Działania na liczbach wymiernych.
II. Działania na potęgach o tych samych podstawach całkowitych lub tych samych wykładnikach.
III. Potęga o wykładniku wymiernym.
IV. Wykonywanie prostych obliczeń na logarytmach (z wykorzystaniem własności).
V. Obliczanie pierwiastków dowolnego stopnia.
VI. Wyłączanie całości przed znak pierwiastka, działania na pierwiastkach.
VII. Usuń niewymierność z mianownika.
VIII. Wykonywanie prostych obliczeń procentowych.
IX.  Stosowanie wzorów skróconego mnożenia.
X. Wyrażenia algebraiczne.
XI. Przekształcanie prostych wzorów.
XII. Rozwiązywanie równań liniowych.
XIII. Rozwiązywanie nierówności liniowych, zaznaczanie rozwiązania na osi liczbowej i w postaci przedziału.
XIV.   Rozwiązywanie układów równań.
XV.   Obliczanie pól i obwodów: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i koła, pierścienia kołowego,  wycinka kołowego.
XVI.  Kąty, kąty w kole.
XVII.   Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.
XVIII.   Funkcje trygonometryczne kąta ostrego.
XIX.   Funkcje trygonometryczne kąta rozwartego.
XX.  Obliczanie pól powierzchni i objętości: prostopadłościanów, sześcianów, graniastosłupów, ostrosłupów oraz walców, stożków i kul.
XXI.  Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa.
XXII.  Funkcja i jej własności.
XXIII.   Funkcja liniowa.
XXIV.  Funkcja kwadratowa.
XXV.  Rozwiąż równanie.
XXVI.   Rozwiąż nierówność.
XXVII.  Rozwiąż  równanie podane w postaci iloczynowej.
XXVIII. Rozwiąż równanie wymierne, podaj jego dziedzinę.
XXIX. Geometria analityczna.
XXX. Ciągi.