IV. Wykonywanie prostych obliczeń na logarytmach (z wykorzystaniem własności).