XIII. Rozwiązywanie nierówności liniowych, zaznaczanie rozwiązania na osi liczbowej i w postaci przedziału.