XV.   Obliczanie pól i obwodów: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i koła, pierścienia kołowego,  wycinka kołowego