XVIII.   Funkcje trygonometryczne kąta ostrego.

Poniżej przydługie wprowadzenie do trygonometrii.