XX.  Obliczanie pól powierzchni i objętości: prostopadłościanów, sześcianów, graniastosłupów, ostrosłupów oraz walców, stożków i kul.